powrót

Michał Potok
Szwecja


play video
Michał Potok

Każdy człowiek, który wyjeżdża bez prawa powrotu, traci.