PL     EN     DK     DE

Aleksander Milchtach Sław współautor projektu “Człowiek za burtą. Łodzianie 50 lat po Marcu” nie informując wcześniej pozostałych autorów projektu w dniu 08.11.2018 publicznie oświadczył podczas otwarcia wystawy na Ratuszu w Kopenhadze o swojej samodzielnej decyzji zrzeczenia się swoich praw autorskich do projektu na rzecz Duńskiego Muzeum Żydowskiego w Kopenhadze.

Mając powyższe na uwadze, zostały wstrzymane wszystkie dalsze prezentacje tego ważnego i wartościowego projektu, wystawy, projekcje filmu oraz programy edukacyjne przygotowywane na podstawie projektu do czasu dopełnienia formalności i podpisania stosownych dokumentów przez Aleksandra Milchtach Sława.

W sprawie projektu prosimy kontaktować się:
tel.: +48 609 623 618
tel.: +45 53 73 10 10


Kamila Bogulewska - pomysłodawca, autor i producent projektu
Bartosz Dąbrowski - współautor i producent projektu